GENEO

GENEO to najnowszy produkt z gamy jastrychów samorozlewnych WOLPLAN. Jest nowoczesnym uniwersalnym podkładem podłogowym na bazie siarczanu wapnia. Jastrych ten przeznaczony jest do budownictwa mieszkaniowego oraz użyteczności publicznej.
GENEO powstaje z najwyższej jakości komponentów, które są dozowane elektronicznie za pomocą sterowania komputerowego. Dzięki temu został wyeliminowany błąd ludzki, związany z jakością materiału, a posadzka na każdej budowie i za każdym razem zachowuje parametry zgodne z normą PN-EN-13813.

czas schnięcia

WOLPLAN GENEO jako samorozlewny jastrych jest prawidłowym uzupełnieniem systemu „ciepłej podłogi”. Receptura została tak przygotowana, aby jastrych WOLPLAN GENEO maksymalnie poprawiał wydolność grzewczą wodnych i elektrycznych systemów ogrzewania podłogowego oraz korzystnie wpływał na optymalizację procesów sterowania ogrzewaniem podłogowym.

Samorozlewny jastrych WOLPLAN GENEO:
ściśle przylega do elementów grzewczych, co wpływa na małą bezwładność termiczną jastrychu ma homogeniczną płynną konsystencję bez pustek powietrznych, co wpływa na wysoki współczynnik przenikania ciepła i niski opór przewodzenia ciepła parametry wytrzymałościowe umożliwiają zredukowanie grubości jastrychu, co skraca czas uzyskania komfortowej temperatury w pomieszczeniach i pozwala na wysokie finansowe oszczędności w okresach grzewczych.

WOLPLAN GENEO wykorzystywany jest równie często jako wylewka na powierzchnie bez ogrzewania podłogowego.

Jastrych WOLPLAN GENEO jest wysokojakościowym materiałem budowlanym stosowanym jako płynna wylewka o właściwościach samorozlewnych i samopoziomujących, dzięki czemu zastosowanie jej powoduje obniżenie kosztów dalszych prac wykończeniowych.

Oto niektóre dane techniczne stanowiące różnicę między WOLPLAN GENEO, a innymi jastrychami dostępnymi na polskim rynku:
czas wiązania materiału został skrócony do 8 godz., daje to nam możliwość przeprowadzenia prac na budowach podwyższonego ryzyka po 12 godz. może odbywać się ruch po jastrychu, a także można wykonywać drobne prace wykończeniowe ogrzewanie podłogowe można uruchomić już po 48 godz. od momentu wylania jastrychu już w klasie C20-F4 parametry na zrywanie i ścinanie zostają spełnione dla okładzinowania drewnem

efekt betonu architektonicznego

Najnowsze trendy w architekturze wnętrz wytyczyły kierunek w opracowaniu nowego rodzaju jastrychu. Dzięki zastosowaniu jastrychu GENEO w jednym wykonaniu uzyskujemy podłogę dla funkcjonalnego piękna.
GENEO pozwala na kreatywne projektowanie wierzchnich podłóg. Jastrychom WOLPLAN nadano właściwości bezskurczowego wiązania, dzięki czemu można w etapie finalnym pokrywać je żywicą, układać podłogi z wielkoformatowych płyt ceramicznych czy kamiennych, bez konieczności „krojenia” ich jednorodnej powierzchni fugami. W jastrychach grzewczych wyeliminowanie skurczu powierzchniowego pozwala na uzyskanie powierzchni do 200m2 bezfugowo wykonanej posadzki WOLPLAN GENEO, natomiast w podłogach bez ogrzewania podłogowego – nawet do 900m2.

Stosując WOLPLAN GENEO możemy uzyskać:

  • efekt betonu architektonicznego
  • jastrych może być barwiony w masie zgodnie z życzeniem Klienta
  • możliwość tworzenia mozaiki podłogowej po przeszlifowaniu – efekt lastriko,
  • betonu szlifowanego jastrych specjalny pod okładziny z litego drewna

WOLPLAN GENEO

zaliczany jest do materiałów proekologicznych. Dedykowany jest do rozwiązań minimalizujących zużycia energetyczne. Stanowi element domów energooszczędnych i pasywnych, zwłaszcza tam, gdzie zastosowane są rozwiązania niskotemperaturowych systemów grzewczych. Jest materiałem prozdrowotnym, ponieważ dzięki wysokim parametrom przewodzenia ciepła eliminuje efekt gorącej podłogi i jej niepożądane skutki dla stawów i układu krążenia. Niska bezwładność termiczna jastrychu GENEO pozwala w pełni korzystać z nowoczesnych systemów zarządzających ciepłem naszego domu, a także eliminuje efekt nadmiernego przegrzewania podłogi i jej negatywnego skutku dla wilgotności powietrza.

WOLPLAN GENEO łączy wysokie parametry wytrzymałościowe i estetyczne. Bardzo twarda górna warstwa odpowiada wymaganiom dotyczącym klejenia litego drzewa lub parkietu, bez zwiększania wytrzymałości w objętości jastrychu, co bezpośrednio wpływa na koszt wylewki i na całkowity koszt podłogi. Spełnienie tych wymagań umożliwia posiadanie podłogi drewnianej, a zarazem dobrze działającego systemu grzewczego. Jest to realizacja oczekiwań wielu Inwestorów w Polsce.
Inwestorzy stosujący jastrychy WOLPLAN GENEO znajdują się w gronie osób propagujących wykorzystywanie materiałów nowoczesnych korzystnie wpływających na:

  • obniżenie kosztów inwestycyjnych budowy
  • przyśpieszenie procesu budowy obniżenie kosztów eksploatacyjnych przy ogrzewaniu podłogowym
  • zdrowie i finanse użytkowników
  • ochronę środowiska

%

Terminowość realizacji

wylanych m2

%

Zadowolonych Klientów

Skorzystaj z promocji