WOLPLAN CA-C20-F4

WOLPLAN CA-C20-F4 jest gotowym płynnym jastrychem powstałym na bazie siarczanu wapnia CAB 30 z dodatkiem wypełniaczy, uplastyczniających środków rozpływnych oraz wody. Klasyfikacja wg PN EN 13813: CA-C20-F4

WOLPLAN CA-C20-F4 ma właściwości samorozpływające oraz samopoziomujące. Wiąże bezskurczowo, zatem nie ma potrzeby stosowania zbrojenia. Posiada bardzo dobre parametry przewodzenia ciepła (1,4-1,8W/mK), co czyni go materiałem szczególnie polecanym do systemów ogrzewania podłogowego. WOLPLAN CA-C20-F4 w dużej mierze umożliwia rezygnację ze szczelin pozornych i dylatacyjnych, co daje możliwość kreatywnego ułożenia okładzin podłogowych. Jest materiałem niepalnym.

WOLPLAN CA-C20-F4 jest idealną wylewką do domów jednorodzinnych. Jest jastrychem nadającym się do wewnątrz i wykorzystywanym w pomieszczeniach w budownictwie mieszkaniowym oraz w budynkach użyteczności publicznej. WOLPLAN CA-C20-F4 jest samopoziomującym podkładem podłogowym pod wszystkie okładziny tj. terakotę, kamień naturalny, parkiet, panele, wykładziny dywanowe, wykładziny PVC itp. Zgodnie z normą DIN 18560 WOLPLAN CA-C20-F4 może być stosowany jako:
• Jastrych pływający; grubość 40 mm
• Jastrych grzewczy; grubość 40 mm ponad elementem grzewczym
• Jastrych na warstwie oddzielającej;grubość 40 mm
• Jastrych zespolony; grubość 10 mm

Technologia produkcji WOLPLAN CA-C20-F4, jako płynnego jastrychu anhydrytowego wykorzystuje jedną z najnowocześniejszych metod produkcji wysokojakościowych materiałów budowlanych. Mieszanka Wolplan CA-C20-F4 powstaje z komponentów, które są dozowane mechanicznie za pomocą sterowania komputerowego. Dzięki temu został wyeliminowany „błąd ludzki”. Materiał podawany na budowie za każdym razem zachowuje parametry zgodne z normami DIN-EN 13813, DIN 18560. W ramach oznaczeń CE podlega ścisłej kontroli jakości.

Masa wytwarzana jest dopiero na miejscu budowy w ilości asolutnie niezbędnej do uzyskania żądanej grubości wylewki. Proces wykonania masy jest całkowicie zautomatyzowany, a pobór właściwej ilości składników nadzoruje system komputerowy. Wydajność technologiczna systemu wytwarzającego płynny jastrych to 8m 3/h oraz możliwość podania związanych z poziomowaniem podłoża rozpoczyna się podawanie gotowej masy na wys. 30 piętra. Metoda ta umożliwia dostarczanie Wolplanu na danym pomieszczeniu jastrych wylewać każdą budowę bez względu na odległość, czas równomiernie do ustalonych raperami transportu i ilość zamówionego materiału.

Podłoże powinno być oczyszczone z substancji mogących osłabić przyczepność tj. kurz, tłuszcze. Muszą być uprzątnięte, skute resztki materiałów budowlanych: zapraw, tynku, farb, substancji bitumicznych, styropianu itp. Przed wylewaniem należy sprawdzić, jak zostało przygotowane podłoże pod płynny jastrych anhydrytowy WOLPLAN, ze szczególnym zwróceniem uwagi na należycie wykonaną izolację przeciwwilgociową, oraz czy istnieje zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych mogących stykać się z wylewką anhydrytową WOLPLAN.