WOLPLAN na ogrzewanie podłogowe

Płynne jastrychy WOLPLAN są idealnym uzupełnieniem systemu „ciepłej podłogi”.

Decydują o tym:

  • wysoki współczynnik przenikania ciepła 1,8 do 2,0 W/mK,
  • ścisłe przyleganie jastrychu do rurek grzejnych,
  • jednolita, zwarta struktura masy bez pustek powietrznych,
  • osiąganie wysokich współczynników wytrzymałości na ściskanie i zginanie przy niewielkiej grubości wylewki,
  • mała bezwładność termiczna jastrychu, niski opór przewodzenia ciepła,
  • szybkie oddawanie ciepła, np. jastrych WOLPLAN CA-C25-F5 osiąga temperaturę 32°C w ciągu ok. 1 godz., dla porównania tradycyjny podkład cementowy tę temperaturę osiąga po 4 godz.
  • mała bezwładność termiczna jastrychu WOLPLAN, cecha ta pozwala w pełni korzystać z ekonomicznych programów grzewczych, tzn.W pomieszczeniach mieszkalnych, gdy o określonych porach domowników nie ma, ponieważ pracują, uczą się lub przebywają na urlopie, można zaprogramować redukcję temperatury na ten czas. Można też na czas snu obniżać temperaturę. Powrót do żądanej – zajmie ok. 1 godz. Efekt ten ma główne znaczenie w procesie ekonomicznej i oszczędnej gospodarki energią.

Po przeprowadzeniu badań na grupie porównawczej inwestorów domów jednorodzinnych z ogrzewaniem podłogowym, w których były zastosowane wylewki cementowe i anhydrytowe, inwestorzy z grupy wylewek anhydrytowych w sezonie grzewczym zaoszczędzili od 30 do 44% kosztów energii.

Warunkiem było zastosowanie pełnej automatyki. Inwestorzy, u których dodatkowo były zastosowane pompy ciepła osiągnęli redukcję kosztów energii niezbędnej do ogrzewania o kolejne 10%.

WOLPLAN bez ogrzewania podłogowego

Jastrychy WOLPLAN doskonale nadają się do pomieszczeń bez ogrzewania podłogowego.

Możliwość wylewania dużych powierzchni bez fugowo do 900 m2.

Korzyści wynikające z zastosowania jastrychów WOLPLAN:

  • Obniżenie obciążalności stropów – Dzięki wysokim współczynnikom wytrzymałości na ściskanie i zginanie podkłady podłogowe WOLPLAN mają niewielką grubość a podłogi – zmniejszony ciężar.
  • Obniżenie kosztów dalszych prac okładzinowych. Właściwości samorozlewne i samopoziomujące jastrychów WOLPLAN wpływają na gładkość i równość powierzchni gotowej do przyklejania płytek lub do okładzinowania dowolną inną okładziną, bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów czasu i materiałów na równanie powierzchni.
  • Skrócenie czasu budowy. Zmniejszona grubość jastrychu pozwala na szybsze osiągnięcie dojrzałości jastrychu do okładzinowania, a sposób wiązania jastrychów WOLPLAN umożliwia na 3 dzień po wylaniu rozpoczęcie następnych prac budowlanych i dalszego suszenia obiektu. Dla porównania jastrychy cementowe w okresie 28 dni wymagają szczególnej ochrony przed przeciągami i nasłonecznieniem.