PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD PŁYNNY JASTRYCH ANHYDRYTOWY WOLPLAN

Podłoże należy zaizolować tak, aby wylany jastrych nie był narażony na działanie wilgoci. Podłoże pod płynny jastrych WOLPLAN CA musi być szczelne, aby masa jastrychu nie wpłynęła pod folię lub płyty styropianowe, stąd też taki typ uszczelnień potocznie nazywany jest „wanną“.

Folia PE ułożona „na zakładkę“ i sklejona ze sobą na całej powierzchni.

W narożnikach wewnętrznych taśmy brzegowe dokładnie przytwierdzone do ścian. Kieszeń fartucha foliowego w narożniku sklejona taśmą uszczelniającą, aby masa jastrychu nie dostała się pod folię.

Przymocowanie taśm brzegowych wokół ścian tworzących otwór drzwiowy.

Uszczelnienie i zabezpieczenie elementów wystających z podłoża.

Taśmy brzegowe na całej długości przytwierdzone ściśle do ścian.

Uszczelnienie taśmą połączeń fartucha foliowego taśmy brzegowej z folią podkładową PE szczególnie w narożnikach zewnętrznych i wewnętrznych.

Fartuch foliowy taśmy brzegowej sklejony bez naprężeń na całej długości z folią PE.

Szczelne połączenie podłoża pod jastrych grzewczy z podłożem bez ogrzewania podłogowego.