WOLPLAN

CA-C35-F7

 

tylko tyle potrzeba, aby można chodzić po posadzce

Jest gotowym płynnym jastrychem z grupy oznaczonej CAF, powstałym na bazie siarczanu wapnia z dodatkiem wypełniaczy, uplastyczniających środków rozpływnych oraz wody. Klasyfikacja wg PN EN 13813: CA-C35-F7

Właściwości

WOLPLAN CA-C35-F7 ma właściwości samorozpływające oraz samopoziomujące. Wiąże bezskurczowo, zatem nie ma potrzeby stosowania zbrojenia. Parametry przewodzenia ciepła (1,4-1,8W/mK) czynią go materiałem szczególnie polecanym do systemów ogrzewania podłogowego. WOLPLAN CA-C35-F7 w dużej mierze umożliwia rezygnację ze szczelin pozornych i dylatacyjnych, co daje możliwość kreatywnego ułożenia okładzin podłogowych. Jest materiałem niepalnym.

Technologia produkcji i przygotowanie jastrychu

Jastrych WOLPLAN CA-C35-F7 powstaje z komponentów, które są dozowane mechanicznie za pomocą sterowania komputerowego. Masa wytwarzana jest dopiero na miejscu budowy w ilości absolutnie niezbędnej do uzyskania żądanej grubości wylewki. Proces wykonania gotowego jastrychu samorozlewnego WOLPLAN jest całkowicie zautomatyzowany, a pobór właściwej ilości składników nadzoruje system komputerowy. Dzięki temu został wyeliminowany „błąd ludzki”, a materiał podawany na budowie za każdym razem zachowuje parametry zgodne z normami PN-EN 13813, DIN 18560.  W ramach oznaczeń CE podlega kontroli jakości.

Wydajność technologiczna systemu wytwarzającego płynny jastrych to 8m³/h, możliwość podania gotowej masy na wys. 30 piętra i odległość 140m. Podczas jednej dostawy można wypompować 11m³ płynnego jastrychu WOLPLAN CA. 

Forma dostawy i logistyka

Dostawy odbywają się zestawem: ciągnik siodłowy z mobilnym silosem dwukomorowym wyposażonym we własny napęd, komplet węży do podania płynnego jastrychu.  Waga całkowita silosu wraz z ciągnikiem wynosi 40t. Długość całego zestawu wynosi 14m. Metoda wytwarzania i dostawy umożliwia dostarczanie jastrychu WOLPLAN na budowę bez względu na odległość, czas transportu i ilość zamówionego materiału.  

Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być oczyszczone z substancji mogących  osłabiać przyczepność (kurz, tłuszcze). Muszą być skute i uprzątnięte resztki materiałów budowlanych: zapraw, tynku, farb, substancji bitumicznych, styropianu itp. Przed wylewaniem należy sprawdzić, jak zostało przygotowane podłoże pod płynny jastrych anhydrytowy WOLPLAN, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:  

 • należycie wykonaną izolację przeciw- wilgociową,
 • szczelność wykonania podłoża, na które zostanie wylana płynna masa jastrychowa
 • zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych mogących stykać się z wylewką anhydrytową WOLPLAN.
Sposób wykonania wylewki

Na powierzchni przygotowanej pod jastrych należy wyznaczyć przy pomocy poziomicy i reperów zakładaną grubość jastrychu. W tym czasie z zasobników silosa pobierane są automatycznie komponenty we właściwych proporcjach i podawane do mieszalnika zarobowego. Po zakończeniu czynności związanych z poziomowaniem podłoża, rozpoczyna się podawanie gotowej masy jastrychowej na miejsce wylania za pomocą pompy i węży. W trakcie wypompowywania  w danym pomieszczeniu jastrych wylewać równomiernie do ustalonych reperami wysokości. Po zalaniu danego pomieszczenia (lub pola) należy odpowietrzyć wylaną masę za pomocą wałka odpowietrzającego (tepownicy) lub szczotki z długim twardym włosiem. Tepownicę lub szczotkę prowadzimy ruchem wstrząsowym wzdłuż i w poprzek zalanej powierzchni do momentu uzyskania gładkiej masy. 

Przez 48 godz. po wylaniu należy chronić jastrych przed przeciągami oraz bezpośrednim nasłonecznieniem. Po tym okresie pomieszczenia należy wietrzyć. Po kilku dniach – sprawdzić powierzchnię jastrychu; jeżeli na powierzchni wytrąciła się łupliwa cienka warstewka, należy ją usunąć mechanicznie przez zeszlifowanie, a następnie odkurzyć całą powierzchnię. Dodatkowo przyspieszy to proces schnięcia jastrychu.

Dylatowanie

Fugi budowlane muszą być bezwzględnie zachowane i przeniesione w tych samych miejscach na fugi dylatacyjne w jastrychu. Fugi brzeżne  stosowane są między wylewką a ścianami, kolumnami, słupami itp. 

Grubość przyściennej taśmy dylatacyjnej w jastrychu nie ogrzewanym powinna być ≥ 8mm a w jastrychach z ogrzewaniem podłogowym grubość taśmy brzegowej należy każdorazowo wyliczyć jednak nie mniej niż ≥8 mm. Przy dużych powierzchniach zaleca się zastosowanie taśm brzegowych o gr. 12mm.  W jastrychach  grzewczych fugą dylatacyjną należy oddzielić:

 • powierzchnie o różnych obwodach grzewczych, powierzchnie o różnych wysokościach

powierzchnie o różnych temperaturach np. jastrych z ogrzewaniem podłogowym, oddzielić od jastrychu nie ogrzewanego. Ponadto fugi dylatacyjne stosujemy w  przejściach drzwiowych oraz w powierzchniach o przekątnej ≥20m. Na konieczność zastosowania fug dylatacyjnych może mieć wpływ kształt geometryczny powierzchni,  innej niż prostokąt, a także rodzaj okładziny podłogowej. Przyjmuje się, że maksymalna wielkość bezfugowego ułożenia jastrychu grzewczego wynosi 200m², a jastrychu bez ogrzewania podłogowego –  900m².

Wysychanie

Czas schnięcia podkładów WOLPLAN CA jest zależny od jego grubości oraz warunków klimatycznych na budowie tj. temperatury, wilgotności i przepływu powietrza. Po 48 godz. konieczne jest wietrzenie pomieszczeń. Można stosować suszenie techniczne  z wykorzystaniem wentylatorów i suszarek kondensacyjnych. Wówczas dojrzałość do ułożenia wierzchniej warstwy można osiągnąć po 10 – 14 dniach.  Po ok. 5 dniach można rozpocząć rozgrzewanie jastrychu, zgodnie z protokołem pierwszego rozgrzania jastrychu.      Przed układaniem okładziny podłogowej należy sprawdzić poziom wymaganej szczątkowej wilgotności jastrychu WOLPLAN CA-C35-F7 (sprawdzić, czy zostały osiągnięte wartości zgodnie z tab. „Parametry techniczne”).

PARAMETRY TECHNICZNE        ZGODNIE Z NORMĄ PN EN 13813, DIN 18560
Zużycie materiału na 1 cm grubości:  20 kg/m²
Wytrzymałość na ściskanie (C-35):   35N/mm²
Wytrzymałość na zginanie (F7):  7 N/mm²
Możliwość chodzenia po jastrychu:  po 48 godz.
Obciążalność warunkowa:  po ok. 5 dniach
Przewodność cieplna:   1,4 – 1,8 W/m*K
Współczynnik rozszerzalności termicznej:  0,012 mm/m*K
Możliwość uruchomienia ogrzewania podłogowego:  po ok. 4 dniach
Maksymalna temperatura zasilania:  +55°C
Maksymalna dopuszczalna wilgotność dla jastrychów ogrzewanych do układania okładzin podłogowych (wykładziny elastyczne i tekstylne, laminat, parkiet) mierzone aparatem CM:  ≤0,3 CM -%
Maksymalna dopuszczalna wilgotność dla jastrychów nie ogrzewanych do układania okładzin podłogowych j.w. mierzone aparatem CM:  ≤0,5 CM -%
Zachowanie w czasie pożaru:  A1- materiał niepalny
Odczyn pH w stanie wilgotnym:  alkaliczny

 

Ogrzewanie podłogowe

Samorozlewny jastrych WOLPLAN CA-C35-F7 stanowi idealne uzupełnienie systemu „ciepłej podłogi” ze względu na:

 • wysoki współczynnik przenikania ciepła 1,4 do 1,8 W/m*K,
 • ścisłe przyleganie jastrychu do rurek grzejnych,
 • jednolitą, zwartą strukturę masy bez pustek powietrznych,
 • osiąganie wysokich współczynników wytrzymałości na ściskanie i zginanie przy niewielkiej grubości wylewki,
 • niski opór przewodzenia ciepła, szybkie oddawanie ciepła np. jastrych WOLPLAN CA-C35-F7 osiąga temperaturę 32°C w ciągu ok. 1 godz. Tradycyjny podkład cementowy tę temperaturę osiąga po 4 godz.
 • małą bezwładność termiczną jastrychu. WOLPLAN CA pozwala w pełni korzystać z ekonomicznych programów grzewczych, tzn. w pomieszczeniach biurowych – zapewnienie właściwej temperatury tylko na czas pracy, natomiast w pomieszczeniach mieszkalnych, gdy o określonych porach domowników nie ma, ponieważ pracują, uczą się lub przebywają na urlopie, można zaprogramować redukcję temperatury na ten czas. Można też na czas snu obniżać temperaturę. Powrót do żądanej temperatury zajmie ok. 1 godz. Daje to duże oszczędności zużycia energii oraz wymierne korzyści finansowe.
Zastosowanie

WOLPLAN CA-C35-F7 jest idealną wylewką do domów jednorodzinnych. Jest jastrychem nadającym się do wewnątrz i wykorzystywanym w suchych pomieszczeniach w budownictwie mieszkaniowym oraz w budynkach użyteczności publicznej. WOLPLAN CA-C35-F7 nadaje się pod wszystkie rodzaje okładzin podłogowych. Jastrych ten przeznaczony jest szczególnie do obiektów, w których okładziną jest lite drewno klejone (parkiety, deski) i
inne okładziny, które wymagają wysokiej przyczepności oraz wymagane są najwyższe parametry na zginanie/zrywanie.

WOLPLAN CA-C35-F7 może być stosowany jako:

Jastrych pływający; grubość ≥ 30mm
Jastrych grzewczy; grubość ≥ 30mm ponad elementem grzewczym
Jastrych na warstwie oddzielającej; grubość ≥ 30mm
Jastrych zespolony; grubość ≥ 20 mm

 

 

Jastrych WOLPLAN CA

w pomieszczeniach wilgotnych

Wylewki anhydrytowe WOLPLAN

nadają się do pomieszczeń takich jak domowe kuchnie, łazienki, czy piwnice. Jeżeli podłoga będzie narażona na wilgoć, konieczne jest staranne zaizolowanie przeciwwilgociowe wylewki WOLPLAN CA-C35-F7. Górną powierzchnię wylanego i wyschniętego jastrychu WOLPLAN CA-C35-F7 izolujemy przeciwwilgociowo płynnym silikonem, gumą w płynie lub innym materiałem izolacyjnym np. żywicą. Etapy wykonania izolacji na suchym jastrychu WOLPLAN CA-C35-F7:

 • zagruntowanie przeciwwilgociowe całej powierzchni jastrychu i brzegów fugowych
 • po wyschnięciu gruntu, pokryć strefy brzegów fugowych malowaniem uszczelniającym
 • złącza podłoga – ściana należy dokładnie zakleić taśmą uszczelniającą
 • całą powierzchnię jastrychu pokryć podwójną lub potrójną warstwą malowania uszczelniającego płynnym silikonem lub gumą w płynie tak, aby na 1m2 zużyć 2kg substancji. Jeżeli do uszczelnienia jastrychu wykorzystany będzie klej uszczelniający, to należy nałożyć warstwę o gr. 3mm. Wylewki anhydrytowe nie mogą być narażone na stały bezpośredni kontakt z wodą. Nie zaleca się stosowania jastrychu WOLPLAN CA – C35-F7 w pomieszczeniach, w których zaplanowano użytkowe odpływy tj. w kuchniach przemyslowych, pralniach, basenach, powierzchniach okołobasenowych, saun itp.

Izolacja od dołu: w przypadku gdy podłoga znajduje się na podłożu stykającym się z gruntem (piwnica, parter bez piwnicy), przed wylaniem jastrychu WOLPLAN CA konieczne jest wykonanie izolacji paroizolacyjnej i przeciwwilgociowej.