Płynny jastrych anhydrytowy

WOLPLAN CA-C25-F5 jest gotowym płynnym jastrychem powstałym na bazie siarczanu wapnia CAB 30 z dodatkiem wypełniaczy, uplastyczniających środków rozpływnych oraz wody. Klasyfikacja wg PN EN 13813: CA-C25-F5 Właściwości WOLPLAN CA-C25-F5 ma właściwości samorozpływające oraz samopoziomujące. Wiąże bezskurczowo, zatem nie ma potrzeby stosowania zbrojenia. Posiada bardzo dobre parametry przewodzenia ciepła (1,4-1,8W/mK), co czyni go materiałem szczególnie polecanym do systemów ogrzewania podłogowego. WOLPLAN CA-C25-F5 w dużej mierze umożliwia rezygnację ze szczelin pozornych i dylatacyjnych, co daje możliwość kreatywnego ułożenia okładzin podłogowych. Jest materiałem niepalnym.

 

Zastosowanie

WOLPLAN CA-C25-F5 jest idealną wylewką do domów jednorodzinnych. Jest jastrychem nadającym się do wewnątrz i wykorzystywanym w suchych pomieszczeniach w budownictwie mieszkaniowym oraz w budynkach użyteczności publicznej.

WOLPLAN CA-C25-F5 jest samopoziomującym podkładem podłogowym pod wszystkie okładziny: terakotę, kamień naturalny, parkiet, panele, wykładziny dywanowe, wykładziny PVC itp. WOLPLAN CA-C25-F5 może być stosowany jako:

• Jastrych pływający; grubość 35mm
• Jastrych grzewczy; grubość 30mm ponad elementem grzewczym
• Jastrych na warstwie oddzielającej; grubość 30mm
• Jastrych zespolony; grubość 20 mm
WOLPLAN CA-C25-F5 może stanowić wierzchnią warstwę posadzki dowolnie barwioną w masie.

Technologia produkcji

Technologia produkcji WOLPLAN CA-C25-F5, jako płynnego jastrychu anhydrytowego wykorzystuje jedną z najnowocześniejszych metod produkcji wysokojakościowych materiałów budowlanych. Mieszanka Wolplan CA-C25-F5 powstaje z komponentów, które są dozowane mechanicznie za pomocą sterowania komputerowego. Dzięki temu został wyeliminowany „błąd ludzki”.Materiał podawany na budowie za każdym razem zachowuje parametry zgodne z normami DIN-EN 13813, DIN 18560. W ramach oznaczeń CE podlega kontroli jakości.

Wykonanie masy
Masa wytwarzana jest dopiero na miejscu budowy w ilości absolutnie niezbędnej do uzyskania żądanej grubości wylewki. Proces wykonania masy jest całkowicie zautomatyzowany, a pobór właściwej ilości składników nadzoruje system komputerowy. Wydajność technologiczna systemu wytwarzającego płynny jastrych to 8m 3/h oraz możliwość podania 30 piętra.

Obniżone koszty oraz niewielkie nakłady pracy
Wykonanie posadzki z zastosowaniem WOLPLAN CA-C25-F5 znacząco wpływa na skrócenie czasu realizacji całej inwestycji.Zależnie od projektu możliwe jest osiągnięcie wydajności ponad 1000 m 2 dziennie. Do wykonania wylewki potrzebne są 2-3 osoby, które rozkładają jastrych na danej powierzchni oraz 1 operator mieszalni. Dzięki właściwościom WOLPLAN CA-C25-F5 oraz automatyce procesu wytwarzania masy jastrychowej praca człowieka jest łatwa, szybka i nie wymaga nakładów siły.

Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być oczyszczone z substancji mogących osłabiać przyczepność (kurz, tłuszcze). Muszą być skute i uprzątniętne resztki materiałów budowlanych: zapraw, tynku, farb, substancji bitumicznych, styropianu itp. Przed wylewaniem należy sprawdzić, jak zostało przygotowane podłoże pod płynny jastrych anhydrytowy WOLPLAN, ze szczególnym zwróceniem uwagi na należycie wykonaną izolację przeciwwilgociową oraz zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych mogących stykać się z wylewką anhydrytową WOLPLAN. Sposób wykonania wylewki Przy pomocy poziomicy i raperów należy wyznaczyć zakładaną grubość jastrychu. W tym czysie z zasobników silosa pobierane są automatycznie komponenty we właściwych proporcjach i podawane do mieszalnika zarobowego. Po zakończeniu czynności związanych z poziomowaniem podłoża, rozpoczyna się podawanie gotowej masy jastrychowej za pomocą pompy i węży na miejsce wylania. Wtakcie wypompowywania w danym pomieszczeniu jastrych wylewać równomiernie do ustalonych raperami wysokości. Po zalaniu danego pomieszczenia (lub pola) należy odpowietrzyć wylaną masę za pomocą wałka odpowietrzającego lub szczotki z długim twardym włosiem.Wałek lub szczotkę prowadzimy ruchem wstrząsowym wzdłuż i w poprzek zalanej powierzchni do momentu uzyskania gładkiej masy.

Przez 48 godz. po wylaniu należy chronić jastrych przed przeciągami oraz bezpośrednim nasłonecznieniem.

Po tym okresie pomieszczenia należy wietrzyć. Po 3 do 13 dniach sprawdzić powierzchnię jastrychu; jeżeli na powierzchni wytrąciła się łupliwa cienka warstewka, należy ją usunąć mechanicznie przez zeszlifowanie, a następnie odkurzyć całą powierzchnię. Dodatkowo przyspieszy to proces schnięcia jastrychu.

Parametry techniczne

ZGODNIE Z NORMĄ PN EN 13813, DIN 18560

Zużycie materiału na 1 cm grubości:  20 kg/m 2
Wytrzymałość na ściskanie (C-25):    25 N/mm 2
Wytrzymałość na zginanie (F5):         5 N/mm 2
Możliwość chodzenia po jastrychu:  po 48 godz.
Obciążalność warunkowa: po ok. 5 dniach
Przewodność cieplna: 1,4 – 1,8 W/m*K
Współczynnik rozszerzalności termicznej: 0,012 mm/m*K
Możliwość uruchomienia ogrzewania podłogowego: po ok. 4 dniach
Maksymalna temperatura zasilania: + 550C
Maksymalna dopuszczalna wilgotność dla jastrychów ogrzewanych SO,3 CM -0/0 do układania okładzin podłogowych (wykładziny elastyczne i tekstylne, laminat, parkiet) mierzone aparatem CM
Maksymalna dopuszczalna wilgotność dla jastrychów nie ogrzewanych SO,5 CM -% do układania okładzin podłogowych j.w. mierzone aparatem CM
Zachowanie w czasie pożaru A1- materiał niepalny
Odczyn PH w stanie wilgotnym alkaliczny

Dylatowanie

Fugi budowlane muszą być bezwzględnie zachowane i przeniesione w tych samych miejscach na fugi dylatacyjne w jastrychu. Fugi brzeżne stosowane są między wylewką a ścianami, kolumnami, słupami itp. Grubość przyściennej taśmy dylatacyjnej w jastrychu nie ogrzewanym powinna być 8mm , a w jastrychach z ogrzewaniem podłogowym 210mm. Przy dużych powierzchniach zaleca się zastosowanie taśm brzegowych o gr. 12mm.

W jastrychach grzewczych fugą dylatacyjną należy oddzielić:
• powierzchnie o różnych temperaturach np. jastrych z ogrzewaniem podłogowym, oddzielić od jastrychu nie ogrzewanego
• powierzchnie o różnych obwodach grzewczych,
• powierzchnie o różnych wysokościach.

Ponadto fugi dylatacyjne stosujemy w przejściach drzwiowych oraz w powierzchniach o przekątnej ≥20m. Na konieczność zastosowania fug dylatacyjnych może mieć wpływ kształt geometryczny powierzchni, innej niż prostokąt, a także rodzaj okładziny podłogowej. Przyjmuje się, że maksymalna wielkość bezfugowego ułożenia jastrychu grzewczego wynosi 200m2, a jastrychu bez ogrzewania podłogowego – 900m2 .