Szanowni Państwo.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia oraz filmy z zrealizowanych prac. W przypadku ewentualnych wątpliwości co do profesjonalnego wykonania zleconych nam zadań istnieje możliwość umówienia się na wizytę referencyjną. Przedstawimy Państwu w jaki sposób są realizowane prace, będą mogli Państwo porozmawiać z inwestorami i co najważniejsze zapoznać się z technologią. Jako Firma a przede wszystkim partner WOLPLAN, realizujemy powierzone nam zlecenia na najwyższym poziomie. Dbamy o terminowość, jakość wykonywanych usług i 100% satysfakcję Klienta. Zapraszamy do kontaktu.

 

List referencyjny

Z przyjemnością informujemy i przedstawiamy certyfikat EMOCODE CE1 PLUS, który jest przyznany jedynie jastrychom WOLPLAN spośród innych produktów dostępnych na rynku polskim.

Przyznany znak EMICODE- EC1 PLUS jest najwyższym w klasyfikacji, przyznawanym dla najczystszych biologicznie produktów, jest to wyjątkowe wyróżnienie dla produktu budowlanego.
Co więcej, aby otrzymać ten znak należy poddać produkty wielorakim szczegółowym badaniom wykonywanym przez niezależny instytut badawczy uprawniony do tego celu tj. ECO INSTITUT z siedzibą w Köln/ DE .
Ponadto wyroby jak i dokumentacja tego wyrobu jest badana i weryfikowana pod kontem dopuszczenia do rynku oraz zgodności z obowiązującym prawem unijnym i krajowym, w tym zgodności z rozporządzeniem REACH jako wykładni do sporządzenia karty charakterystyki mieszaniny, którą posiada każdy jastrych anhydrytowy bez względu na producenta tego jastrychu.

Szczególnego zaakcentowania wymaga fakt potwierdzony w załączonym certyfikacie, że substancje rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość NIE BYŁY WYKORZYSTYWANE przy produkcji tego wyrobu jakim są jastrychy WOLPLAN.

Producent WOLPLAN; firma WOLF oraz nasza BAU PROFI postawiliśmy sobie za cel, aby w domach naszych klientów w całej Europie stosować produkty czyste biologicznie, bezpieczne dla środowiska domowego, w którym żyją nasi Klienci. Państwo jak i Klient jako indywidualny odbiorca- ma prawo nie znać się w każdej dziedzinie ważnej do oceny danego produktu. Dlatego tak ważna jest PROFESJONALNA weryfikacja materiałów budowlanych.

W dzisiejszych czasach klient oczekuje jasnej odpowiedzi na pytanie: czy ten produkt jest bezpieczny dla mnie i moich najbliższych?

My poddaliśmy takiej weryfikacji nasze produkty w renomowanym laboratorium i uznawanym w krajach Unii Europejskiej za autorytet. Jednoznacznie zostało potwierdzone, że cały wyrób jak i składniki, jakimi są: spoiwo anhydrytowe, mieszanka kruszyw i woda, nie zawierają substancji niebezpiecznych w tym rakotwórczych i mutagennych. Informacja umieszczana przez nas w kartach technicznych jak i deklaracjach właściwości użytkowych jest potwierdzona niezależnymi badaniami i wydanymi certyfikatami w wersji polskiej, niemieckiej i angielskiej jako, że ten certyfikat jest niezmiernie pożądanym przez największych producentów materiałów budowlanych, których to produkty wybierane są przez mieszkańców całej Europy. Co więcej dla Państwa jak i Klienta ostatecznego może się stać cenną informacją o innych materiałach budowlanych do budowy Państwa domu. Odsyłam na stronę EMICODE jak powyżej “Szczegóły kliknij tutaj”; (na komórkach i tabletach jest w wersji polskiej, na pozostałych w de i en)

https://www.emicode.com/gev/mitglieder/

Na rynku polskim wyróżnia nas to, że nasze spoiwo anhydrytowe pochodzi z innego źródła niż konkurencji, i że produkty WOLPLAN nie bazują na tym anhydrycie, który powszechnie wykorzystywany jest w Polsce.

Na rynku polskim jest coś takiego jak atest higieniczny, który nie jest wymagany prawem, nieobowiązkowy dla jastrychów anhydrytowych i moim zdaniem niewiele mówi. Odsyłam do oficjalnego regulaminu wydawania atestów higienicznych. Oto cytat z tego dokumentu -dostępnego w internecie- par.1 pkt.6:
“Atesty i Świadectwa wydawane są na podstawie analizy dokumentów i wyników badań dostarczonych przez Zleceniodawcę. Za prawdziwość tych dokumentów i wyników badań NIZP-PZH nie ponosi odpowiedzialności.”

Certyfikat EMICODE EC1 PLUS

Certyfikat EMICODE EC1 PLUS